Administration

Governing Body

 • Dr.B.K.Krishnaraj Vanavarayar, B.Com., B.L.,
 • Thiru M.Balasubramaniam, M.Com., M.B.A.,
 • Thiru. S. Sivakumar, B.E., M.S.,
 • Thiru S.M.Balasubramania Gounder
 • Dr. M. Manickam, M.Sc., M.B.A.
 • Thiru. S.K. Kalyanasundaram, M.A.
 • Dr. K. Arumugam, B.E.(Hon), M.S.M.I.E.
 • Dr. S.V. Balasubramaniam, B.Com., A.C.A.
 • Thiru R.V.S.Marimuthu, L.T.M.,
 • Dr.S.Rathinavelu Gounder, M.B.B.S., M.S.,
 • Thiru T.K.Rajkumar, B.A.,M.B.A.,
 • Thiru S.K.Arul Karthikeyan
 • Thiru. Shankar Vanavarayar,M.B.A., PGDIEM.,
 • Thiru. S.P. Durairam, B.C.S.,
 • Thiru. C.M. Singaravelu,M.Tech.,
 • Thiru. Mani Chinnasamy
 • Dr. P. M. Palanisamy, M.A., M.Phil., P.G.D.J.M.C., Ph.D. (Principal Ex-officio)